Galerija
Blog

Laparoskopska operacija

Veterinarska ambulanta Mr. Kvakan kroz svoj program Anima Mundi - Centar društvenog poduzetništva uvela je neke nove usluge, a jedna od njih je i laparoskopska operacija.

Laparoskopijom je moguće vidjeti promjene na organima, uzeti uzorke (biopsiju) za patohistološko ispitivanje, sterilizirati životinju, operativno odstraniti tumor ili organ. Prednosti laparoskopije u odnosu na klasični operativni zahvat mnogobrojne su – nema klasičnog reza pa je time i kraći period oporavka, manji je rizik od infekcije, a ožiljci su minimalni.

Više o laparoskopiji možete saznati na