AMBULANTA MR. KVAKAN

VETERINARSKE USLUGE

Veterinarska ambulanta privatne prakse za kućne ljubimce „Mr. Kvakan“ d.o.o. započela je s radom 2004. godine. Nalazi se u Čakovcu, u ulici Vatroslava Lisinskog bb. Njezin vlasnik, mr.sc. Ivan Kvakan, dr.vet.med, darovao je ambulantu udruzi Umjetnost davanja, nevladinoj, nepolitičkoj i neprofitnoj organazaciji, kako bi ista nastavila djelovati na dobrobit dosadašnjih korisnika ali i s ciljem osiguravanja povoljnih veterinarskih usluga za napuštene životinje Međimurske županije.

Svojim radom i rezultatima, Veterinarska ambulanta privatne prakse za kućne ljubimce Mr. Kvakan d.o.o. danas je sigurno jedna od najkvalitetnijih ambulanti za kućne ljubimce u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, snažno informativno i edukativno mjesto za korisnike, u kojem i veterinari i veterinarski tehničari razumiju njihove potrebe i želje.

Brojni vlasnici kućnih ljubimaca prepoznali su našu strast u pomaganju životinjama. Godine edukacija i napornog rada rezultirali su povećanjem broja korisnika sa širokim spektrom usluga koje stalno nadograđujemo.

Naše usluge:

 • DIJAGNOSTIKA
 • INTERNA MEDICINA
 • KIRURGIJA
 • LAPARoSKOPIJA
 • ORTOPEDIJA
 • NEUROLOGIJA
 • DERMATOLOGIJA
 • ONKOLOGIJA
 • RENGENOLOŠKA DIJAGNOSTIKA

Predstavljamo Vam još neke od usluga:

 • cijepljenje životinja (obvezni program - cijepljenje protiv bjesnoće i dehelmintizacija)
 • preventivna cijepljenja (neobavezni program cijepljenje pasa protiv parvoviroze, štenećaka, zaraznog hepatitisa i drugih zaraznih bolesti, te cijepljenje mačaka protiv panleukopenije, leukemije i drugih zaraznih bolesti)
 • obilježavanje životinja (mikročipiranje) uz izdavanje certifikata
 • veterinarska akupunktura
 • liječenje internističkih bolesti (bolesti unutarnjih organa), bolesti spolnih organa, lokomotornog sustava i dr.
  porodiljski zahvati - ginekološki pregled, umjetno osjemenjivanje kuja, ovariotomija kuja i mačaka, ovariohisterektomija kuja i mačaka
 • kirurški zahvati - kastracije pasa i mačaka, abdominalna kirurgija, kirurgija mekih česti (op. tumora, izraslina i dr.), kirurška th entropijuma, ektropijuma, prolapsusa žlijezde trećeg očnog kapka i dr.
 • inhalaciona anestezija sa isofluranom omogućava sigurniji i bolji način anestezije, preciznu kontrolu i nadzor nad anesteziranom životinjom te kvalitetniji i brži postoperativni oporavak (idealan izbor za brahiocefalitične pasmine te kao anestezija izbora kod carskog reza)
 • čišćenje zubnog kamenca ultrazvukom
 • rentgen - snimanje kukova i očitanje RTG snimaka, snimanje zubiju, laktova i dr.
 • laboratorijska dijagnostika - kompletna krvna slika, biokemija, mikroelementi, bris kože, dermatološke pretrage, serološka dijagnostika bolesti - leukemija mačke/FeLV, mačji virus imunodeficijencije/FIV
 • obrada materijala na patohistološku analizu

Za sve dodatne informacije molimo nazvati: (040) 365-277.